Evropská dobrovolná služba Ekvádor (deadline 15.3.2019)

16 Leden, 2019 Ekvádor, EVS

 » Více informací zde

Zajímá tě rozvojový svět a exotická kultura? Chtěl/a by ses zdokonalit v cizím jazyce, zažít neobyčejná dobrodružství a ještě být užitečný? Pokud jsou všechny tvoje odpovědi ano, čti dál, protože hledáme dobrovolníka pro výuku angličtiny v Ekvádoru od 4. srpna 2019 do 4. února 2020. Jídlo, ubytování, cesta, pojištění, očkování i víza jsou hrazeny z projektu + dostaneš kapesné. V případě zájmu pište na evs@united-vision.org  Přihlášky přijímáme do 15.3.2019.


PROČ JE V OTAVALU POTŘEBA ANGLIČTINA?

Otavalo patří k jedné z turisticky nejvytíženějších oblastí v Ekvádoru hlavně díky svým trhům s tradičními výrobky. Většinu z nich tu prodávají indiáni z okolních vesnic a to je i důvod proč je v oblasti potřeba výuky angličtiny.  Angličtina je možností jak se se zákazníky dorozumět. Každý dobrovolník je před odjezdem vyškolen a vybaven metodickými materiály s jednoznačně stanoveným postupem, zároveň je po dobu celého projektu možno konzultovat výuku přímo s námi. United Vision disponuje vysoce efektivní metodikou, díky které je možné vyučovat ve skupinách, a to neformální metodou, která je pro studenty zábavná a především velmi účinná. Při výuce není používáno žádných učebnic.


DOBROVOLNÍKŮM NABÍZÍME

 • Účast na projektu financovaném ze zdrojů Erasmus+
 • Jídlo, ubytování, cestu, pojištění, očkování i víza plně hrazená z projektu + kapesné 
 • Přípravný trénink na výjezd na konci dubna, který je povinný
 • Asistenci lokálních partnerů v Ekvádoru a organizací spolupracujících s United Vision.
 • Školení a výukovou metodologii
 • Pomoc s přípravou na výjezd a medializací vytvářených hodnot.
 • Popříjezdové školení u organizace v Quitu.

POŽADAVKY NA DOBROVLNÍKA

 • České občanství
 • Věk 18-30 let (dobrovolník nesmí mít za sebou jinou EVS)
 • Znalost anglického jazyka
 • Možnost strávit v zahraničí 6 měsíců.
 • Dobrý zdravotní stav
 • Příznivý osobnostní profil (týmový duch, schopnost empatie, samostatnost, flexibilita a schopnost řešit krizové situace, zodpovědnost, trpělivost, pokora a respekt k odlišné kultuře a tradicím, skromnost, otevřenost a ochota učit se novým věcem).
 • Dovednost plánovat témata a dynamické aktivity přizpůsobené potřebám kurzu.
 • Schopnost adaptovat se na odlišné podmínky při práci v terénu (spaní v houpací síti, ubytování v rodinách s odlišnou kulturou, příprava jídla, koupání ve studené vodě, atd.).
 • Iniciativa pomáhat při dalších činnostech z oblasti ochrany životního prostředí a recyklace souvisejících s projektem.

POVINNOSTI A ODPOVĚDNOSTI DOBROVOLNÍKA

 • Návrh průběhu výuky, na základě učebních materiálů a témat poskytnutých organizací United Vision a partnerskou organizací.
 • Výuka angličtiny + další aktivity v rozsahu 30-35 hodin týdně.
 • Praktická cvičení a dynamické aktivity s účastníky kurzu.
 • Konverzace se studenty v anglickém jazyce v jejich volném čase.
 • Spolupráce se zaměstnanci organizace při dalších aktivitách souvisejících s projektem.
 • Po konzultaci s místní organizací může dobrovolník také vést vlastní semináře na téma jeho/jejích vlastních.
 • Od dobrovolníka se očekává, že občas udělá prezentaci o své zemi a kultuře.
 • Dobrovolník musí mít uzavřeno zdravotní/cestovní pojištění.
 • Dobrovolník musí psát blog popř. poskytovat materiály pro sociální sítě (facebook, instagram), které slouží jako zdroj informací pro nás, navazující dobrovolníky a veřejnost.
 • Dobrovolník musí poskytnout souhlas s využíváním videí a fotografií pořízených v rámci pobytu v partnerské komunitě k propagačním účelům United Vision, hostující organizace a projektu.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 • Studenti, kteří se kurzu účastní, jsou vyučováni bezplatně.
 • United Vision nevybírá od dobrovolníků žádné poplatky.
 • Dobrovolník si musí být vědom, že během pobytu v partnerské komunitě nese zodpovědnost nejen za sebe, ale i za dění v komunitě, které pak vrhá světlo či stín i na United Vision i na ČR.
 • Ani United Vision ani naše partnerské komunity nemohou zajistit 100 % bezpečnost a nelze ji tedy očekávat a je nutné to brát na zřetel a chovat se podle toho.

CHARAKTERISTIKA VYUČOVANÝCH SKUPIN V EKVÁDORU

Výuka angličtiny v Ekvádoru má svá specifika. Je důležité si uvědomit, že evropští dobrovolníci učí jedince z úplně jiného kulturního prostředí. Ať už děti, tak dospělé.

Dobrovolník bude část týdne trávit výukou v menších vesnických školách, tady budou žáci zejména z nižšího stupně. Je velmi pravděpodobné, že místní škola bude mít třeba jen jednoho učitele na všechny předměty. Lze očekávat výuku začátečníků. Druhou část týdne pak bude trávit ve větším městě, tam bude záležet na aktuálních potřebách v místních školách.  Dobrovolník nebude v hodinách sám, vždy bude na místě učitel, který hodinu povede. Je důležité, aby dobrovolník s učitelem maximálně spolupracoval a snažil se předat v hodině co nejvíce znalostí formou neformálního vzdělávání.

Je velmi pravděpodobné, že bude dobrovolník požádán i o vedení hodin pro dospělé studenty.


DOPLŇKOVÉ AKTiVITY A PRÁCE VS. VOLNO

Dobrovolník má v týdnu pracovat 30-35 hodin. Hlavní náplní má být příprava a realizace výuky angličtiny. Kromě toho může být dobrovolník požádán o pomoc s aktivitami i v jiné oblasti.  Přímo v tomto projektu se počítá s pomocí dobrovolníka v oblastech výuky recyklace a obnovy lesa.

Dobrovolník bude svůj čas trávit na dvou místech. Jednu část týdne bude sám v některé z okolních vesnic kolem města Otavala. Druhou část týdne pak bude bydlet spolu s ostatními dobrovolníky organizace v bytě přímo v Otavalu a bude realizovat aktivity ve školách po městě.

Očekává se, že dobrovolník bude pracovat od pondělí do pátku mezi 7 a 13 hodinou. O víkendu bude mít volno. V rámci projektu se očekává, že dobrovolník pojede cca. na tři návštěvy do partnerské organizace v Quitu.


CHARAKTERISTIKA KOMUNITY V EKVÁDORU

Dobrovolník bude část týdne učit ve vesnici a část bude bydlet s ostatními dobrovolníky z projektu ve městě.

Počasí

Město Otavalo i okolní vesnice se necházejí v horách v nadmořské výšce 2500 m.n.m a více. Je potřeba počítat i s chladným počasím.

Život na vesnici

První část týdne bude dobrovolník trávit na vesnici v okolí města Otavalo. Místní lidé stále mluví zejména jazykem kečua, méně španělsky. Jsou tu stále zachovány prvky animistických náboženství, věří se na sílu přírody, ducha hor a řek. Je potřeba, aby dobrovolník tuto víru respektoval.

Ubytování bude přímo v místní rodině. Je potřeba být připraven, že rodiny jsou chudé. Vaří se venku na ohni, mají suchý záchod, dobrovolník může spát v hamace. Elektřina bude k dispozici ve škole. Ve většině vesnic není obchod, popř. mají velmi omezenou nabídku.

Život v Otavalu

V Otavalu je sdílený byt pro 6-8 dobrovolníků, zde bude dobrovolník mít k dispozici kuchyň, elektřinu a wifi internet. Bude zde možnost se setkat s ostatními dobrovolníky. V městě je veškeré občanské vybavení, supermarket, kino, doktor.

Jídlo

Je třeba počítat, že zejména v okolních vesnicích se jí velmi prostě. Základ tvoří rýže a brambory.

Na vesnici dostane dobrovolník 3 x denně jídlo přímo v hostující rodině. Je dobré vždy nabízené jídlo přijmout, odmítnutí není přijímáno dobře. Stejné je to i s místním typickým nápojem chicha.

V Otavalu dostane dobrovolník peníze na jídlo dopředu, je možné si vařit sám v kuchyňce ve sdíleném bytě.

Doprava

Z Otavala do okolních vesnic jezdí tzv. trucky. Cesta trvá cca. hodinu.

Zdraví

Cestovní pojištění zajišťujeme pro dobrovolníka my. Možnost navštívit nemocnici je v Otavalu.

Internet

Internet je k dispozici jak v Otavalu tak v okolních vesnicích a to přes předplacenou SIM kartu, cca. 20 USD na měsíc. Se zařízením pomůže hostující organizace.


Kde najdete Otavalo?

 

United Vision