Evropská dobrovolná služba Indonésie (deadline 31.3.2019)

28 Leden, 2019 Indonésie, EVS

 » Více informací zde

Zajímá tě rozvojový svět a exotická kultura? Chtěl/a by ses zdokonalit v cizím jazyce, zažít neobyčejná dobrodružství a ještě být užitečný? Pokud jsou všechny tvoje odpovědi ano, čti dál, protože hledáme dobrovolníka pro výuku angličtiny v Indonésii od 1. září 2019 do 28. února 2020. Jídlo, ubytování, cesta, pojištění, očkování i víza jsou hrazeny z projektu + dostaneš kapesné.

V případě zájmu pište na evs@united-vision.org  Přihlášky přijímáme do 31.3.2019.


DOBROVOLNÍKŮM NABÍZÍME

 • Účast na projektu financovaném ze zdrojů Erasmus+
 • Jídlo, ubytování, cestu, pojištění, očkování i víza plně hrazená z projektu + kapesné 
 • Cestovní pojištění
 • Přípravný trénink na výjezd na konci dubna, který je povinný
 • Asistenci lokálních partnerů v Indonésii a organizací spolupracujících s United Vision
 • Školení a výukovou metodologii
 • Pomoc s přípravou na výjezd a medializací vytvářených hodnot
 • Popříjezdové školení u organizace v Semarang

POŽADAVKY NA DOBROVLNÍKA

 • České občanství
 • Věk 18-30 let (dobrovolník nesmí mít za sebou jinou EVS)
 • Znalost anglického jazyka
 • Možnost strávit v zahraničí 6 měsíců.
 • Dobrý zdravotní stav
 • Příznivý osobnostní profil (týmový duch, schopnost empatie, samostatnost, flexibilita a schopnost řešit krizové situace, zodpovědnost, trpělivost, pokora a respekt k odlišné kultuře a tradicím, skromnost, otevřenost a ochota učit se novým věcem).
 • Dovednost plánovat témata a dynamické aktivity přizpůsobené potřebám kurzu.
 • Schopnost adaptovat se na odlišné podmínky při práci v terénu (spaní v houpací síti, ubytování v rodinách s odlišnou kulturou, příprava jídla, koupání ve studené vodě, atd.).
 • Iniciativa pomáhat při dalších činnostech z oblasti ochrany životního prostředí a recyklace souvisejících s projektem.

POVINNOSTI A ODPOVĚDNOSTI DOBROVOLNÍKA

 • Návrh průběhu výuky, na základě učebních materiálů a témat poskytnutých organizací United Vision a partnerskou organizací.
 • Výuka angličtiny + další aktivity v rozsahu 30-35 hodin týdně.
 • Praktická cvičení a dynamické aktivity s účastníky kurzu.
 • Konverzace se studenty v anglickém jazyce v jejich volném čase.
 • Spolupráce se zaměstnanci organizace při dalších aktivitách souvisejících s projektem.
 • Po konzultaci s místní organizací může dobrovolník také vést vlastní semináře na jeho vlastní téma .
 • Od dobrovolníka se očekává, že občas udělá prezentaci o své zemi a kultuře.
 • Dobrovolník musí psát blog popř. poskytovat materiály pro sociální sítě (facebook, instagram), které slouží jako zdroj informací pro nás, navazující dobrovolníky a veřejnost.
 • Dobrovolník musí poskytnout souhlas s využíváním videí a fotografií pořízených v rámci pobytu v partnerské komunitě k propagačním účelům United Vision, hostující organizace a projektu.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 • Studenti, kteří se kurzu účastní, jsou vyučováni bezplatně.
 • United Vision nevybírá od dobrovolníků žádné poplatky.
 • Dobrovolník si musí být vědom, že během pobytu v partnerské komunitě nese zodpovědnost nejen za sebe, ale i za dění v komunitě, které pak vrhá světlo či stín i na United Vision i na ČR.
 • Ani United Vision ani naše partnerské komunity nemohou zajistit 100 % bezpečnost a nelze ji tedy očekávat a je nutné to brát na zřetel a chovat se podle toho.

CHARAKTERISTIKA VYUČOVANÝCH SKUPIN V INDONÉSII

Dobrovolník bude v Indonésii učit zejména starší žáky, věkem odpovídající střední/vysoké škole.  Na třídu je 30-40 žáků. Většina žáků má jen základy angličtiny popř. se stydí mluvit. Žáci jsou velmi disciplinovaní a dobrovolník má hodiny spíše ozvláštnit. Je důležité, aby dobrovolník s učitelem maximálně spolupracoval a snažil se předat v hodině co nejvíce znalostí formou neformálního vzdělávání. Učitel nesmí mít pocit, že dobrovolník přijel převzít jeho práci.


DOPLŇKOVÉ AKTiVITY A PRÁCE VS. VOLNO

Dobrovolník má v týdnu pracovat 30-35 hodin. Hlavní náplní je příprava a realizace výuky angličtiny. Kromě toho ale může být dobrovolník požádán o pomoc s aktivitami i v jiné oblasti. Zejména se bude jednat o prezentaci země odkud přichází.

Během projektu bude možnost se zúčastnit workcampu v Yogyakartě.


CHARAKTERISTIKA KOMUNITY V INDONÉSII

Dobrovolník stráví nejdříve 2 měsíce na Bali (může se ještě do konce výběrového řízení změnit) a pak bude 4 měsíce v Semarangu na Jávě.

Ubytování a život v Indonésii

Dobrovolník bude v první části projektu ubytován na ubytovně spolu s ostatními studenty školy, kde bude učit. Zde je k dispozici samostatný pokoj, sdílená kuchyň a koupelna.

V Semarangu bude pak dobrovolník bydlet u místní rodiny. Tam je potřeba toleranci, je třeba dodržovat pravidla rodiny.

Nikde nebývá k dispozici teplá voda.

Indonésie je muslimská země a je dobré se na to připravit zejména v konzervativnějších přístupu k oblékání.

Jídlo

Oběd bude k dispozici ve škole, snídaně a večeře v hostitelské rodině. Jídlo je ostré a často mastné.

Voda se pije balená. Alkohol je dostupný pouze na Bali, jinak ne.

Doprava

Dobrovolník bude vždy bydlet ve větším městě, kde funguje nějaká forma hromadné dopravy popř. se využívají aplikace podobné Uberu. Leteckou dopravu mezi projekty zajistí místní organizace.

Zdraví

Na obou místech je lokální nemocnice, jedná se o větší města.

Internet

Ne vždy je k dispozici wifi, nejjistější je internet přes mobil za cca. 5 Eur měsíčně dostupný všude.


Kde najdete Semarang?

 

United Vision