Evropská dobrovolná služba Myanmar (deadline 31.3.2019)

03 Únor, 2019 Myanmar, EVS

 » Více informací zde

Zajímá tě rozvojový svět a exotická kultura? Chtěl/a by ses zdokonalit v cizím jazyce, zažít neobyčejná dobrodružství a ještě být užitečný? Pokud jsou všechny tvoje odpovědi ano, čti dál, protože hledáme dobrovolníka pro výuku angličtiny v Myanmaru od 1. srpna 2019 do 30. listopadu 2019. Jídlo, ubytování, cesta, pojištění, očkování i víza jsou hrazeny z projektu + dostaneš kapesné. V případě zájmu pište na evs@united-vision.org  Přihlášky přijímáme do 31.3.2019.


 

PROČ JE POTŘEBA ANGLIČTINA V PAYAR TAUNG?

Hlavním centrem Payar Taung je klášter, kde probíhá nejen výuka, ale je kulturním centrem pro celou oblast. Angličtina je zde součástí vzdělání malých mnichů v klášteře, hlavním cílem je naučit je angličtině rozumět a využívat ji. Zároveň se očekává, že dobrovolník pomůže i s mnoha dalšími aktivitami v klášteře. Cílem projektu je ukázat dětem možnosti jaké se jim využitím angličtiny otevírají a zároveň přinést nový pohled na aktivity, které se v klášteře odehrávají.

Každý dobrovolník je před odjezdem vyškolen a vybaven metodickými materiály s jednoznačně stanoveným postupem, zároveň je po dobu celého projektu možno konzultovat výuku přímo s námi. United Vision disponuje vysoce efektivní metodikou, díky které je možné vyučovat ve skupinách, a to neformální metodou, která je pro studenty zábavná a především velmi účinná. Při výuce není používáno žádných učebnic.


DOBROVOLNÍKŮM NABÍZÍME

 • Účast na projektu financovaném ze zdrojů Erasmus+
 • Jídlo, ubytování, cestu, pojištění, očkování i víza plně hrazená z projektu + kapesné 
 • Cestovní pojištění
 • Přípravný trénink na výjezd na konci dubna, který je povinný
 • Asistenci lokálních partnerů v Myanmaru a organizací spolupracujících s United Vision.
 • Školení a výukovou metodologii
 • Pomoc s přípravou na výjezd a medializací vytvářených hodnot.
 • Popříjezdové školení u organizace v Rangúnu.

POŽADAVKY NA DOBROVLNÍKA

 • České občanství
 • Věk 18-30 let (dobrovolník nesmí mít za sebou jinou EVS)
 • Znalost anglického jazyka
 • Možnost strávit v zahraničí 4 měsíce.
 • Dobrý zdravotní stav
 • Příznivý osobnostní profil (týmový duch, schopnost empatie, samostatnost, flexibilita a schopnost řešit krizové situace, zodpovědnost, trpělivost, pokora a respekt k odlišné kultuře a tradicím, skromnost, otevřenost a ochota učit se novým věcem).
 • Dovednost plánovat témata a dynamické aktivity přizpůsobené potřebám kurzu.
 • Schopnost adaptovat se na odlišné podmínky při práci v terénu (spaní v houpací síti, ubytování v rodinách s odlišnou kulturou, příprava jídla, koupání ve studené vodě, atd.).
 • Iniciativa pomáhat při dalších činnostech z oblasti ochrany životního prostředí a recyklace souvisejících s projektem.

POVINNOSTI A ODPOVĚDNOSTI DOBROVOLNÍKA

 • Návrh průběhu výuky, na základě učebních materiálů a témat poskytnutých organizací United Vision a partnerskou organizací.
 • Výuka angličtiny + další aktivity v rozsahu 30-35 hodin týdně.
 • Praktická cvičení a dynamické aktivity s účastníky kurzu.
 • Konverzace se studenty v anglickém jazyce v jejich volném čase.
 • Spolupráce se zaměstnanci organizace při dalších aktivitách souvisejících s projektem.
 • Po konzultaci s místní organizací může dobrovolník také vést vlastní semináře na téma jeho/jejích vlastních.
 • Od dobrovolníka se očekává, že občas udělá prezentaci o své zemi a kultuře.
 • Dobrovolník musí mít uzavřeno zdravotní/cestovní pojištění.
 • Dobrovolník musí psát blog popř. poskytovat materiály pro sociální sítě (facebook, instagram), které slouží jako zdroj informací pro nás, navazující dobrovolníky a veřejnost.
 • Dobrovolník musí poskytnout souhlas s využíváním videí a fotografií pořízených v rámci pobytu v partnerské komunitě k propagačním účelům United Vision, hostující organizace a projektu.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

 • Studenti, kteří se kurzu účastní, jsou vyučováni bezplatně.
 • United Vision nevybírá od dobrovolníků žádné poplatky.
 • Dobrovolník si musí být vědom, že během pobytu v partnerské komunitě nese zodpovědnost nejen za sebe, ale i za dění v komunitě, které pak vrhá světlo či stín i na United Vision i na ČR.
 • Ani United Vision ani naše partnerské komunity nemohou zajistit 100 % bezpečnost a nelze ji tedy očekávat a je nutné to brát na zřetel a chovat se podle toho.

CHARAKTERISTIKA VYUČOVANÝCH SKUPIN V MYANMARU

Výuka angličtiny v Myanmaru má svá specifika. Je důležité si uvědomit, že evropští dobrovolníci učí lidi z úplně jiného kulturního prostředí. Ať už děti, tak dospělé.

Dobrovolník bude učit angličtinu pouze v klášteře. Děti jsou zde ve věku od 6 do 18 let ve skupinách po maximálně 20. Očekává se, že nějaké drobné základy už někteří žáci mají (již tam byl dobrovolník učit AJ), ale obecně lze očekávat výuku začátečníků. Dobrovolník bude pomáhat v hodinách místnímu učiteli. Je důležité, aby dobrovolník s učitelem maximálně spolupracoval a snažil se předat v hodině co nejvíce znalostí formou neformálního vzdělávání.


DOPLŇKOVÉ AKTiVITY A PRÁCE VS. VOLNO

Dobrovolník má v týdnu pracovat 30-35 hodin. Hlavní náplní je příprava a realizace výuky angličtiny. Kromě toho ale může být dobrovolník požádán o pomoc s aktivitami i v jiné oblasti.  Klášter má široké množství aktivit, bude záležet na preferencích dobrovolníka a očekává se, že dobrovolník bude tyto aktivity aktivně vyhledávat.

Dobrovolník bude celý týden bydlet přímo v klášteře. Výuka probíhá od pondělí do soboty. Ve volném čase místní berou dobrovolníky na výlety i na různé místní akce. Dobrovolník by měl být připraven, že bude neustále obklopen dětmi a místními lidmi.

Během projektu bude možné se zúčasnit workcampu v jiné oblasti Myanmaru.


CHARAKTERISTIKA KOMUNITY V MYANMARU

Život v klášteře

Dobrovolník bude mít svůj vlastní pokoj se sdílenou koupelnou. Je potřeba se připravit na výrazně nižší úroveň soukromí, než je zvykem v Evropě. Místnost nemá dveře, neexistují záclony. V pokoji je k dispozici matrace, polštář a deka. Záchod je splachovací, voda pouze studená. Dobrovolník žije v klášteře neustále obklopen malými mnichy, kteří zde bydlí a studují.

Je potřeba se připravit na pohostinnost místních lidí, kteří se snaží vyplnit každou chvíli. Proto je potřeba počítat, že dobrovolník jezdí na výlety hlavně v doprovodu místních. Je potřeba to respektovat a tuto společnost neodmítat. Dobrovolník bude na místě žít ještě s druhým účastníkem projektu ze Slovenska. V oblasti se jinak cizinci prakticky nevyskytují kromě občasných turistických návštěv.

Místní lidé jsou velmi konzervativní.  Je dobré mít delší rukávy přes lokty a delší kalhoty/sukni a to zejména proto, že se hodně sedá na zem.

Jídlo

Jídlo dostane dobrovolník 3 x denně přímo v klášteře plus bude k dispozici lokální ovoce.

Voda z kohoutku není pitná, potřeba filtrovat popř. organizace poskytne balenou.

Je potřeba akceptovat, že se ve vesnici neprodává alkohol a je nežádoucí, aby jej dobrovolník konzumoval zejména s ohledem na děti v klášteře.

Přímo ve vesnici jsou omezené možnosti nákupu, jen základní věci. Bývá zde každých 5 dní trh.

Doprava

Do většího města jezdí z vesnice každý den autobus a loď.

Zdraví

Cestovní pojištění zajišťujeme pro dobrovolníka my. Ve vesnici je zdravotní středisko, nejbližší lékař je ve městě.

Internet

Lze levně již v Rangúnu zakoupit SIM s mobilními daty a levně ji ve vesnici dobít. Možnost wifi v nedalekém hotelu, ale poměrně drahý.


Kde najdete Payar Taung?

 

United Vision