Vyjeď na rok do Portugalska jako dobrovolník

10 srpna, 2020 Portugalsko, EVS

 » Více informací zde

Je ti 18 až 30 let? Chtěl/a by ses zdokonalit v cizím jazyce, zažít neobyčejná dobrodružství a ještě být užitečný/á? Pokud jsou všechny tvoje odpovědi ano, čti dál, protože program Evropský sbor solidarity právě tuto možnost nabízí. 


CLUBE INTERCULTURAL EUROPEU

Clube Intercultural Europeu se věnuje podpoře dětí a mládeže, zejména těch, kterým hrozí sociální vyloučení. Činí tak prostřednictvím volnočasového centra C.A.T.L. a vzdělávacího centra Know +.

Cílem projektu je zapojit dobrovolníka do dvou hlavních aktivit, kterým se organizace věnuje:

 1. Vzdělávání dětí a mladistvých ve věku od 5 do 17 let.
 2. Práce s rodinami z oblasti Bairro da Boavista v Benfice, kde žije většina migrantů z Afriky.

Dobrovolníka bude asistovat učitelům a lektorům v rámci neformálního vzdělávání, volnočasových aktivit a bude mít možnost organizovat i vlastní kreativní workshopy, sportovní aktivity a komunitní akce. Konkrétně bude například pomáhat dětem s úkoly, při kurzech angličtiny a uměleckých workshopech, bude se zapojovat se do sportovních aktivit jako je gymnastika, jóga a lekce plavání pomáhat v komunitní zahradě.

Dobrovolník bude v týdnu pracovat maximálně 35 hodin. Každý týden se také účastní týmového setkání a setkání se svým mentorem (osobou s rozsáhlými zkušenostmi s prací s mládeží, mládežnickými a vzdělávacími organizacemi, s pedagogickými koncepty a metodikami).

Více informací


DOBROVOLNÍKŮM NABÍZÍME

 • Možnost vyjet na rok do Portugalska a pracovat jako dobrovolník v Clube Intercultural Europeu
 • Účast na projektu financovaném ze zdrojů Erasmus+
 • Jídlo, ubytování, cestovní náklady a pojištění plně hrazené z projektu + kapesné (Seznam zákroků, na které se pojištění vztahuje najdeš tady. Kompletní informace o pojištění CIGNA jsou zde.)
 • Předodjezdové školení v ČR
 • Asistenci lokálních partnerů v Portugalsku a organizací spolupracujících s United Vision
 • Pomoc s přípravou na výjezd a medializací vytvářených hodnot
 • Popříjezdové školení v Portugalsku
 • Intenzivní kurz portugalštiny (Kurz má dvě části, první může začít před příjezdem a probíhá online, druhá bude následovat formou neformálního vzdělávání po příjezdu do Lisabonu.)
 • Podporu místního mentora, hostující i vysílající organice během celého pobytu v Portugalsku

POŽADAVKY NA DOBROVOLNÍKA

 • České občanství 
 • Věk 18-30 let (dobrovolník nesmí mít za sebou jinou dobrovolnickou službu delší než dva měsíce)
 • Dobrovolník musí být zaregistrovaný v Evropském sboru solidarity
 • Možnost strávit v zahraničí 12 měsíců od dubna 2021 do března 2022
 • Příznivý osobnostní profil (týmový duch, schopnost empatie, samostatnost, flexibilita a schopnost řešit krizové situace, zodpovědnost, trpělivost, pokora a respekt k odlišné kultuře a tradicím, skromnost, otevřenost a ochota učit se novým věcem)
 • Zájem o práci s komunitou, dětmi a menšinami, sociální média a portugalštinu
 • Dovednost plánovat témata a dynamické aktivity přizpůsobené potřebám organizace

POVINNOSTI A ODPOVĚDNOSTI DOBROVOLNÍKA

 • Spolupráce se zaměstnanci hostující organizace při aktivitách souvisejících s projektem
 • Po konzultaci s místní organizací může dobrovolník také vést vlastní workshopy na téma jeho/jejích vlastních
 • Dobrovolník musí mít uzavřeno cestovní pojištění
 • Dobrovolník musí psát blog popř. poskytovat materiály pro sociální sítě (Facebook, Instagram), které slouží jako zdroj informací pro nás, navazující dobrovolníky a veřejnost
 • Dobrovolník musí poskytnout souhlas s využíváním videí a fotografií pořízených v rámci pobytu v partnerské organizaci k propagačním účelům United Vision, hostující organizace a projektu
 • Dobrovolník si musí být vědom, že během pobytu v partnerské organizaci nese zodpovědnost nejen za sebe, ale i za dění v komunitě, které pak vrhá světlo či stín i na United Vision i na ČR
 • Ani United Vision ani partnerská organice v Portugalsku nemohou zajistit dobrovolníkovi 100% bezpečnost, je tedy nutné to brát na zřetel a chovat se podle toho.

DOPLŇUJÍCÍ INFORMACE

United Vision nevybírá od dobrovolníků žádné poplatky.

Ubytování

 • Byt sdílený s dalšími dobrovolníky z Itálie a Alžírska.

Jídlo

 • Dobrovolník dostane 150 EUR měsíčně na nákup jídla. Stravné se vyplácí první pracovní den každý měsíc v hotovosti.

Doprava

 • Letenka na místo a zpět je dobrovolníkovi proplacena z projektu po příletu do Lisabonu, avšak maximálně do výše 360 EUR. Na místě obdrží dobrovolník 30 EUR měsíčně na nákup kuponu na hromadnou dopravu.

Kapesné

 • Dobrovolník dostane 150 EUR měsíčně jako kapesné. Kapesné se vyplácí první pracovní den každý měsíc v hotovosti.

Zdraví

 • Cestovní pojištění zajišťujeme z projektu pro dobrovolníka my.

Práce vs. volno

 • Dobrovolník by měl pracovat cca 35 hodin týdně.

Internet

 • K dispozici v bytě.

JAK SE PŘIHLÁSIT

Pošlete nám do 15. března své CV a motivační dopis v angličtině na adresu cv@united-vision.org.

United Vision