NAŠI PARTNEŘI

ccbc-logo

CCBC (Czech Coalition for Biodiversity Conservation) je česká koalice nevládních organizací a projektů zabývajících se ochranou životního prostředí v místech ohnisek ohrožení biodiverzity (tzv. „hot spots“). United Vision je jedním ze zakládajících členů CCBC.
myelen-logo

myELEN.com (my Electronic Loan Exchange Network) je český portál soustřeďující se na financování mikrofinančních, kooperativních a rozvojových projektů v rozvojových zemích. myELEN.com působí na mexickém venkově a jeho členové nám pomáhali vytipovávat vhodné partnerské komunity pro výuku angličtiny.


Divočina je komunitní zahrada a ekozážitkové centrum nedaleko Kutné Hory, které zábavnou formou nabízí možnost prožít si na vlastní kůži trvale udržitelný život. V Divočině probíhají předodjezdová školení dobrovolníků do rozvojových zemí.

caritas-logo

CARITAS (Vyšší odborná škola sociální CARITAS Olomouc) vede studenty k tomu, aby byli osobnostně, teoreticky vybavenými a prakticky zdatnými sociálními a humanitárními pracovníky. V roce 2014 vyjela první studentka VOŠS CARITAS na praktickou stáž do Mexika do naší partnerské komunity v Calakmulu.
SPECIÁLNÍ PODĚKOVÁNÍ

  • Filipu Šenovi a Lindě Neumayerovéza velké úsilí při budování organizace.
  • Výtvarníkovi Jiřímu Dvořákovi za pomoc s tvorbou loga.
  • Režisérovi Michalu Gálikovi za tvorbu promo videa z naší partnerské komunity na Yucatánu.
  • Jakubovi Urbancovi, Radce Myškové, Zuzce Novákové, Róze Velkové a Týně Polákové za spoustu krásných fotek z Mexika.
United Vision