NAŠI PARTNEŘI

myELmyelen-logoEN.com (my Electronic Loan Exchange Network) je český portál soustřeďující se na financování mikrofinančních, kooperativních a rozvojových projektů v rozvojových zemích. Přes myELEN.com může každý finančně podpořit vybraného jednotlivce, kooperativu nebo mikrofinanční instituci a získat jistinu zpět i s pevně daným úrokem. myELEN.com působí na mexickém venkově, kde nám pomáhá vytipovávat vhodné partnerské komunity pro výuku angličtiny.

 

CCBC (Czccbc-logoech Coalition for Biodiversity Conservation) je česká koalice nevládních organizací a projektů zabývajících se ochranou životního prostředí v místech ohnisek ohrožení biodiverzity (tzv. „hot spots“). United Vision je jedním ze zakládajících členů CCBC.

 

 

CARcaritas-logoITAS (Vyšší odborná škola sociální CARITAS Olomouc) při vzdělávání a realizaci veškerých svých aktivit vychází z biblické věty “Deus caritas est” (Bůh je láska). V duchu této věty vede studenty k tomu, aby byli osobnostně, teoreticky vybavenými a prakticky zdatnými sociálními a humanitárními pracovníky. V roce 2014 vyjela první studentka VOŠS CARITAS na praktickou stáž do Mexika do naší partnerské komunity v Calakmulu.

 

 

 

Mexikánec.cz je unikátní informační portál o latinskoamerické kultuře v Praze a ČR.

 

 

 

Mořské Morskezelvy.czželvy – Cestujete do tropů? Cestujte ohleduplně! Nejezte želví vejce ani jiné produkty z želv, nekupujte výrobky z želvoviny (náramky, přívěšky…), a pokud navštívíte želví centrum, kde jsou želvy v bazéncích, vyžadujte jejich vypuštění do moře…

 

 

Go2GO2MEXICOMexico sestavuje zájezdy na základě vlastních zkušeností s cestováním po dané zemi tak, aby Vám mohlo nabídnout co nejvíce zážitků při rozumném tempu cestování.

 


PROJEKTY, KTERÉ ZNÁME A MŮŽEME DOPORUČIT

Pomáhat se dá různě. Mrkni na projekty níže a nech se inspirovat…


SPECIÁLNÍ PODĚKOVÁNÍ

  • Filipu Šenovi a Lindě Neumayerové za velké úsilí při budování organizace.
  • Výtvarníkovi Jiřímu Dvořákovi za pomoc s tvorbou loga.
  • Režisérovi Michalu Gálikovi za tvorbu promo videa z naší partnerské komunity na Yucatánu.
  • Jakubovi Urbancovi, Radce Myškové, Zuzce Novákové, Róze Velkové a Týně Polákové za spoustu krásných fotek z Mexika.

 

United Vision