Naše projekty

Community development through English teaching (CODET) II

Pod hlavičkou projektu CODET II (financováno ze zdrojů Erasmus+) vyjely v roce 2019 na 4-6 měsíců 3 dobrovolnice z ČR do partnerských organizací v Ekvádoru, Myanmaru a Indonésii. Na této stránce se dozvíte vše o projektu a našich dobrovolnicích. Jejich zážitky můžete sledovat na našem facebooku a instagramu pod hashtagem #codet2 a nebo na našem blogu kam budeme pravidelně psát o novinkách v jednotlivých zemích.

Myanmar

Do partnerské organizace COM Myanmar vyjela na konci července Kristýna Cívková (blog z Myanmaru, instagram, facebook, #codet2). Spolu s kolegou ze Slovenska zde stráví 4 měsíce učením v budhistickém kláštěře.

O projektu, místě kam Kristýna vyjíždí a proč zde potřebují angličtinu

Hlavním centrem Payar Taung je klášter, kde probíhá nejen výuka, ale je kulturním centrem pro celou oblast. Angličtina je zde součástí vzdělání malých mnichů v klášteře, hlavním cílem je naučit je angličtině rozumět a využívat ji. Zároveň se očekává, že dobrovolník pomůže i s mnoha dalšími aktivitami v klášteře. Cílem projektu je ukázat dětem možnosti jaké se jim využitím angličtiny otevírají a zároveň přinést nový pohled na aktivity, které se v klášteře odehrávají..

Kde najdete Payar Taung?

Obecně o naší partnerské organizaci v Myanmaru.

  • COM Myanmar je místní registrovaná nevládní organizace, která usiluje o mír a spravedlivou společnost prostřednictvím demokratické správy věcí veřejných a programů komunitního rozvoje.

 

Ekvádor

Do partnerské organizace VASE Ecuador vyjela na začátku srpna Andrea Szopová (její blog, instagram, facebook, #codet2). Spolu s kolegyní ze Slovenska zde stráví 6 měsíců učením ve vesnických školách okolo města Otavalo.

O projektu, místě kam Andrea vyjíždí a proč zde potřebují angličtinu

Otavalo patří k jedné z turisticky nejvytíženějších oblastí v Ekvádoru hlavně díky svým trhům s tradičními výrobky. Většinu z nich tu prodávají indiáni z okolních vesnic a to je i důvod proč je v oblasti potřeba výuky angličtiny.  Angličtina je možností jak se se zákazníky dorozumět. Každý dobrovolník je před odjezdem vyškolen a vybaven metodickými materiály s jednoznačně stanoveným postupem, zároveň je po dobu celého projektu možno konzultovat výuku přímo s námi. United Vision disponuje vysoce efektivní metodikou, díky které je možné vyučovat ve skupinách, a to neformální metodou, která je pro studenty zábavná a především velmi účinná. Při výuce není používáno žádných učebnic.

Kde najdete Otavalo?

Obecně o naší partnerské organizaci v Ekvádoru.

  • VASE ECUADOR je ekvádorská nezisková organizace, která prostřednictvím mezikulturních dobrovolnických výměn usiluje o sociální rozvoj v Ekvádoru.  

Indonésie

Do partnerské organizace Dejavato Foundation vyjela v půlce srpna Petra Adamcová (blog z Indonésie, instagram, facebook, #codet2). Spolu s kolegyní ze Slovenska zde stráví 5,5 měsíce učením angličtiny v městech Madiun a Semarang.

O projektu, místě kam Petra vyjíždí a proč zde potřebují angličtinu

Petra bude mít svoji stáž rozdělenou. Nejdříve stráví půlku stáže na střední škole v městě Madiun a posléze se přesune do města Semarang, kde bude mít na starost žáky v základní škole. Zde bude také bydlet v indonéske rodině.

Kde najdete Semarang?

Obecně o naší partnerské organizaci v Indonésii

  • Dejavato Foundation prostřednictvím dobrovolné služby propaguje mezinárodní porozumění a solidaritu, sociální a udržitelný rozvoj a vzdělávání. Dejavato organizuje krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé dobrovolnické programy, na kterých spolupracuje s mezinárodními partnery po celém světě.

Bolívie

Do partnerské organizace ICYE Bolivia vyjela v půlce srpna Lucie Turčinková (instagram, #codet2). Spolu s kolegyní ze Slovenska zde stráví 5 měsíců učením angličtiny v La Paz.

O projektu, místě kam Lucka vyjíždí a proč zde potřebují angličtinu

Lucka na svém projektu vyučuje v chudších částech města angličtinu hlavně děti, které odpoledne tráví ve volnočasových centrech.

Kde najdete La Paz?

Obecně o naší partnerské organizaci v Bolívii

  • ICYE Bolivia organizace založená v roce 1964 organizuje mezinárodní výměny zaměřené na dobrovolnictví, zejména pak dobrovolnictví v sociálních projektech. Hlavním cílem je skrz své aktivity mladým lidem otevřít cestu do světa poznání. Organizace se také věnuje propagaci dobrovolnictví jako nástroje pro globální a interkulturní vzdělávání.