SPOLUPRÁCE

 

Divočina je komunitní zahrada a ekozážitkové centrum nedaleko Kutné Hory, kde od roku 2022 hostujeme zahraniční dobrovolníky v rámci Evropského sboru solidarity. V Divočině probíhají předodjezdová školení dobrovolníků do rozvojových zemí.

 

 


CCBC (Czccbc-logoech Coalition for Biodiversity Conservation) je česká koalice nevládních organizací a projektů zabývajících se ochranou životního prostředí v místech ohnisek ohrožení biodiverzity (tzv. „hot spots“). United Vision je jedním ze zakládajících členů CCBC.

 


CARITAS (Vyšší odborná škola sociální CARITAS Olomouc) vede studenty k tomu, aby byli osobnostně, teoreticky vybavenými a prakticky zdatnými sociálními a humanitárními pracovníky. V roce 2014 vyjela první studentka VOŠS CARITAS na praktickou stáž do Mexika do naší partnerské komunity v Calakmulu.

 


United Vision