O NÁS

United Vision je nezisková organizace založená v roce 2011 se sídlem v Praze, která se zaměřuje na dlouhodobé dobrovolnictví pro mladé lidi, mobility mladých v oblasti environmentálního a jazykového vzdělávání a propagaci národních a mezinárodních dobrovolnických aktivit. United Vision je také zakládajícím členem koalice CCBC, sdružení nevládních organizací zabývajících se ochranou biodiverzity a environmentálním vzděláváním lokálních komunit v různých částech světa. 

Všichni členové United Vision mají za sebou vlastní jedinečný dlouhodobý dobrovolnický zážitek a chceme i dalším lidem dopřát možnost toto zažít. Naším hlavním cílem je trávit čas s lidmi, které máme rádi a při přípravě aktivit, které mají přesah do komunitního i veřejného prostoru.


NÁŠ TÝM

 

Lucie Sekničková – Předsedkyně a milovnice Brazílie

 


Anna Poledňáková – Koordinátorka

Anna je členkou United Vision od roku 2013 a zaměřuje se především na nábor a přípravu dobrovolníků vyjíždějících do zemí EU i mimo EU, jejich podporu během pobytu i po něm a s tím související PR aktivity.

 


Helen Vodrážková – Koordinátorka dobrovolníků hostovaných v ČR a propagátorka udržitelného životního stylu

Helen je učitelka angličtiny a propagátorka trvale udržitelného života v praxi. Před lety stála u zrodu organizace Community Inspiration, na jejíž aktivity navázala United Vision. Na projektu ji baví práce s mladými, motivovanými dobrovolníky, kteří v Latinské Americe předávají dovednost, která může výrazně změnit životní směřování tamních dětí, mládeže i dospělých. Dobrovolnický pobyt podle ní ale mění i naše západní, individualistické myšlení a učí nás rozumět „kooperativismu“, tedy konceptu, kdy společenství „táhne za jeden provaz“, aby se všem zúčastněným dařilo lépe.

 

PŘIDEJ SE K NÁM

Zajímáš se o dobrovolnictví, vzdělávání anebo ochranu přírody? Máš chuť se setkávat s lidmi s podobnými zájmy? Dej nám vědět, co by tě bavilo nebo zajímalo na info@united-vision.org anebo mrkni na tipy níže, zda tam najdeš něco, s čím bys nám v případě zájmu mohl pomoci.

 

 

Aktuální projekty


EVROPSKÝ SBOR SOLIDARITY

Jsme akreditovanou podpůrnou organizací Evropského sboru solidarity (ESS) navazujícího na Evropskou dobrovolnou službu (EDS) a máme téměř 10 let zkušeností s organizací dobrovolnických pobytů, náborem dobrovolníků, jejich mentoringem a školením.

Jako podpůrná organizace se primárně věnujeme vysílání českých dobrovolníků do evropských i mimoevropských zemí (viz projekty CODET I a CODET II níže) a ve spolupráci s partnery z ČR také hostování dobrovolníků z Evropy u nás.

V roce 2019 jsme rozšířili svou působnost a získali Quality label jako podpůrná (vysílající i koordinující) organizace Erasmus+ a Evropského sboru solidarity


NAŠE HISTORIE a UKONČENÉ PROJEKTY


CODET II

V roce 2018 jsme v rámci Erasmus+ zahájili oficiální spolupráci s neziskovou organizací AJP (Portugalsko), Dejavato (Indonésie), JRP (Indie), COM (Barma), VASE (Ekvádor) a ICYE (Bolívie) a pokračovali ve spolupráci s organizací Keric (Slovensko) na projektu Community development through English teaching (CODET) II, jehož součástí je i Evropská dobrovolná služba v mimoevropských zemích.

Pod hlavičkou projektu CODET II jsme v roce 2019 a 2020 vyslali na 4-6 měsíců 4 dobrovolníky z ČR do partnerských organizací v Ekvádoru, Myanmaru, Indonésii a Bolívii.

PARTNERSKÁ ORGANIZACE V EKVÁDORU

  • VASE ECUADOR je ekvádorská nezisková organizace, která prostřednictvím mezikulturních dobrovolnických výměn usiluje o sociální rozvoj v Ekvádoru.  

PARTNERSKÁ ORGANIZACE V MYANMARU

  • COM Myanmar je místní registrovaná nevládní organizace, která usiluje o mír a spravedlivou společnost prostřednictvím demokratické správy věcí veřejných a programů komunitního rozvoje.

PARTNERSKÁ ORGANIZACE V INDONÉSII

  • Dejavato Foundation prostřednictvím dobrovolné služby propaguje mezinárodní porozumění a solidaritu, sociální a udržitelný rozvoj a vzdělávání. Dejavato organizuje krátkodobé, střednědobé a dlouhodobé dobrovolnické programy, na kterých spolupracuje s mezinárodními partnery po celém světě.

PARTNERSKÁ ORGANIZACE V BOLÍVII


CODET I

V roce 2017 jsme v rámci Erasmus+ zahájili oficiální spolupráci s neziskovou organizací Keric (Slovensko), VSI (Irsko), KYSD (Kambodža), ICYE Honduras, Centro Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Alternativo U Yich Lu’um (Mexiko), MTÜ VitaTiim (Estonsko) a CSDS (Vietnam) na projektu Community development through English teaching (CODET)jehož součástí je i Evropská dobrovolná služba v mimoevropskýsch zemích.

Pod hlavičkou projektu CODET jsme v roce 2018 vyslali na 3 měsíce 3 dobrovolníky z ČR do partnerských organizací v Mexiku, Vietnamu a Hondurasu.

PARTNERSKÁ ORGANIZACE VE VIETNAMU

  • CSDS Vietnam je vietnamská nezisková organizace založená v roce 2009. CSDS se zabývá problematikou venkovského rozvoje se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a ochranu životního prostředí, podporu žen a rozvoj mládeže prostřednictvím mezinárodní výměny a neformálního vzdělávání.

PARTNERSKÁ ORGANIZACE V HONDURASU

  • ICYE Honduras byl založen v roce 1984 a je řízen bývalými dobrovolníky. Sídlo organizace se nachází v Tegucigalpa, hlavním městě Hondurasu., Vyjma hlavní kanceláře disponuje sítí místních neziskových neziskových organizací, veřejných institucí a hostitelských rodin, které mezinárodním dobrovolníkům zajišťují zázemí pro dlouhodobé (6-12 měsíců) i krátkodobé (2-16 týdnů) výměnné programy zaměřené na vzdělávání a dobrovolnou službu.

PARTNERSKÁ ORGANIZACE V MEXIKU

  • V mexickém Centro Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Alternativo U Yich Lu’um se scházejí lidé z obce Sanahcat ve svém volném čase. Účastní se zde pravidelných workshopů a výstav na téma současného umění a témat spojených se sociálně-environmentálními otázkami. Budova je otevřena sedm dní v týdnu a počítá s prostorami pro ubytování speciálních návštěvníků (post-postgraduální studenti, dočasní lektoři, dobrovolníci a další).

 


V roce 2016 jsme se stali akreditovanou vysílající organizací Erasmus+ a Evropského sboru solidarity.

VÝUKA ANGLIČTINY V MEXIKU

V letech 2011 – 2017 jsme se primárně věnovali osvětě o situaci v zemích Latinské Ameriky a vysílání dobrovolníků do venkovských oblastí Mexika za účelem výuky angličtiny vysoce efektivním způsobem. Dobrovolníci učili angličtinu v partnerských komunitách po celém Mexiku a měli tak možnost poznat tamní kulturu ze zcela jiné perspektivy než běžný turista. Každý dobrovolník byl před odjezdem vyškolen a za odvedenou práci mu bylo partnerskou komunitou vždy zdarma poskytnuto ubytování a strava. Cílem spolupráce bylo, aby se místní obyvatelé díky znalosti angličtiny dokázali lépe uplatnit na lokálním pracovním trhu, případně mohli zakládat vlastní aktivy spojené s ekoturismem.

PARTNERSKÉ ORGANIZACE A KOMUNITY V MEXIKU

Xpujil Mexico  Kids in Calakmul

 

United Vision