CODET I – S angličtinou na 3 kontinentech

Dobrovolnice Martina ve Vietnamu

V roce 2017 jsme v rámci Erasmus+ zahájili oficiální spolupráci sneziskovou organizací Keric (Slovensko), VSI (Irsko), KYSD (Kambodža), ICYE Honduras, Centro Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Alternativo U Yich Lu’um (Mexiko), MTÜ VitaTiim (Estonsko) a CSDS (Vietnam) na projektu Community development through English teaching (CODET)jehož součástí je i Evropská dobrovolná služba v mimoevropskýsch zemích.

Pod hlavičkou projektu CODET jsme v roce 2018 vyslali na 3 měsíce 3 dobrovolníky z ČR do partnerských organizací v Mexiku, Vietnamu a Hondurasu.

PARTNERSKÁ ORGANIZACE VE VIETNAMU

CSDS Vietnam je vietnamská nezisková organizace založená v roce 2009. CSDS se zabývá problematikou venkovského rozvoje se zvláštním zaměřením na změnu klimatu a ochranu životního prostředí, podporu žen a rozvoj mládeže prostřednictvím mezinárodní výměny a neformálního vzdělávání.

PARTNERSKÁ ORGANIZACE V HONDURASU

ICYE Honduras byl založen v roce 1984 a je řízen bývalými dobrovolníky. Sídlo organizace se nachází v Tegucigalpa, hlavním městě Hondurasu., Vyjma hlavní kanceláře disponuje sítí místních neziskových neziskových organizací, veřejných institucí a hostitelských rodin, které mezinárodním dobrovolníkům zajišťují zázemí pro dlouhodobé (6-12 měsíců) i krátkodobé (2-16 týdnů) výměnné programy zaměřené na vzdělávání a dobrovolnou službu.

PARTNERSKÁ ORGANIZACE V MEXIKU

V mexickém Centro Interdisciplinario de Investigación y Desarrollo Alternativo U Yich Lu’um se scházejí lidé z obce Sanahcat ve svém volném čase. Účastní se zde pravidelných workshopů a výstav na téma současného umění a témat spojených se sociálně-environmentálními otázkami. Budova je otevřena sedm dní v týdnu a počítá s prostorami pro ubytování speciálních návštěvníků (post-postgraduální studenti, dočasní lektoři, dobrovolníci a další).